DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.
ສິນຄ້າ 16 ລາຍການ
Visit counter : 19710
Subscription
 1. ກາວຢາງອະເນກປະສົງ DAT LP LOW SMELL New
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ DAT LP LOW SMELL
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ DAT LP LOW SMELL  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ DAT LP LOW SMELL, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ, ກາວຢາງ DAT ລາຍລະອຽດ : ແມ່ນກາວຢາງສັງເຄາະລະດັບພຣີມ້ຽມທີ່ອອກແບບມາເປັນພິເສດ ສຳລັບນຳໃຊ້ກັບການຕິດແຜ່ນລາມິເນດ ແມ່ນສູດທີ່ມີກິ່ນອ່ອນພິເສດ ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະແຮງຢຶດຕິດທີ່ດີ ມັນເໝາະສຳລັບນຳໃຊ້ໃນໂຄງການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ແລະຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳອື່ນ ໆ ເຊັ່ນ ຍານຍົນ ແລະການປູພື້ນ  ການປະຍຸກໃຊ້ງານ :  - ລາມິເນດ -ຟໍໄມກ້າ -ວີເນຍ -ໄມ້ MDF -ໄມ້ -ໜັງ -ໄມ້ cork -ຟອງນ້ຳ ວິທີການໃຊ້ງານ : 1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ປາສະຈາກຝຸ່ນ ຄາບໄຂມັນ ນ້ຳມັນ ແລະຈາລະບີ 2. ທາກາວ DAT LP ດ້ວຍແປງ ຫຼື ກຽງໃຫ້ທົ່ວ ທັ້ງຊິ້ນງານທັ້ງສອງຝັ່ງ 3. ຖ້າໃຫ້ກາວແຫ້ງປະມານ 7 – 25 ນາທີ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຮູພຸນຂອງຊິ້ນງານ 4. ປະກົບຊິ້ນງານ ແລ້ວໃຊ້ແຮງກົດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເພື່ອໃຫ້ຊິ້ນຕິດເຂົ້າຫາກັນ 5. ໃຊ້ທິນເນີ DAT Thinner (T 559) ເຊັດກາວສ່ວນເກີນອອກ 6. ພັກໄວ້ໃຫ້ກາວເຊັດໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ ປະລິມານສຸດທິ - 600 Grams                               - 3 Kilograms                            - 14.8 Kilograms                            - 160 Kilograms ການເກັບຮັກສາ : - ມ້ຽນໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກ - ເກັບໃນທີ່ແຫ້ງແລະເຢັນ ຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍຕົງແລະແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນແລະປະກາຍໄຟ - ອັດຝາໃຫ້ແນ່ນຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ  
 2. ກາວຢາງອະເນກປະສົງ LP Low VOC New
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ LP Low VOC
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ LP Low VOC  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ LP Low VOC, ກາວຢາງ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ ລາຍລະອຽດ : ແມ່ນກາວເກຣດພຣີມ້ຽມ ປະລິມານ VOC ຕ່ຳ ປາສະຈາກໂທລູອີນແລະກາວຟໍມານດີໄຮຕ່ຳສຳລັບນຳໃຊ້ໃນອາຄານສີຂຽວ ມີຄວາມແຂງແຮງ ພັນທະທີ່ດີຢ່ຽມ ແລະ ທົນຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສຳລັບການໃຊ້ງານ Formica ການປະຍຸກໃຊ້ງານ :  -ລາມິເນດ -ຟໍໄມກ້າ -ໄມ້ -ໄມ້ cork - ຢູພີວີຊີ - ໂລຫະ - ຍາງ -ໜັງ - polystyrene -ຟອງນ້ຳ - ຜ້າໃບ - ຄອນກີດ ວິທີການໃຊ້ງານ : 1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ປາສະຈາກຝຸ່ນ ຄາບໄຂມັນ ນ້ຳມັນ ແລະຈາລະບີ 2. ທາກາວ LP ECO Gold ດ້ວຍແປງ ຫຼື ກຽງໃຫ້ທົ່ວ ທັ້ງຊິ້ນງານທັ້ງສອງຝັ່ງ 3. ຖ້າໃຫ້ກາວແຫ້ງປະມານ 7 – 25 ນາທີ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຮູພຸນຂອງຊິ້ນງານ 4. ປະກົບຊິ້ນງານ ແລ້ວໃຊ້ແຮງກົດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເພື່ອໃຫ້ຊິ້ນຕິດເຂົ້າຫາກັນ 5. ໃຊ້ທິນເນີ DAT Thinner (E123) ເຊັດກາວສ່ວນເກີນອອກ 6. ພັກໄວ້ໃຫ້ກາວເຊັດໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ  ປະລິມານສຸດທິ - 600 Grams                               - 3 Kilograms                            - 14.8 Kilograms                            - 160 Kilograms ການເກັບຮັກສາ : - ມ້ຽນໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກ - ເກັບໃນທີ່ແຫ້ງແລະເຢັນ ຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍຕົງແລະແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນແລະປະກາຍໄຟ - ອັດຝາໃຫ້ແນ່ນຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ  
 3. ກາວຢາງອະເນກປະສົງ DAT GP-LOW SMELL New
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ DAT GP-LOW SMELL
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ DAT GP-LOW SMELL  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ DAT GP-LOW SMELL, ກາວຢາງ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ ລາຍລະອຽດ : ແມ່ນກາວຢາງຊະນິດລະລາຍຕົວທຳລະລາຍສຳລັບການໃຊ້ງານຄຸນນະພາບສູງ ສູດພິເສດທີ່ມີກິ່ນອ່ອນເໝາະສຳລັບນຳໃຊ້ໃນໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດເລື່ອງເວລາ ແລະ ການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ນອກຈາກນີ້ຍັງເໝາະສຳລັບອຸດສາຫະກຳຍານຍົນ ເບາະ ແລະການປູພື້ນ ອີກທັ້ງຍັງສາມາດຕິດໄວ້ກັບພື້ນຜິວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ ໄມ້ກ໋ອກ, ໄມ້, ໜັງ ແລະ ໂຟມ PU  ການປະຍຸກໃຊ້ງານ :  -ລາມິເນດ -ຟໍໄມກ້າ -ໄມ້ -ໄມ້ cork -ໜັງ - ພີວີຊີ - ຄອນກີດ - ໂລຫະ - ພົມ - ພີຢູໂຟມ - ໂຟມ ວິທີການໃຊ້ງານ : 1. ທຳຄວາມສະອດພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງ ແລະປາສະຈາກ ຝຸ່ນ ຄາບໄຂມັນ ນ້ຳມັນ ແລະຈາລະບີ 2. ທາກາວ DAT GP ເທິງພື້ນຜິວທັ້ງສອງດ້ານດ້ວຍແປງ ຫຼື ກຽງຢ່າງໃຫ້ທົ່ວ 3. ຖ້າໃຫ້ກາວແຫ້ງປະມານ 7 – 25 ນາທີ ຂຶ້ນກັບສະພາບຮູພຸນຂອງຊິ້ນງານ 4. ປະກົບຊິ້ນງານ ແລ້ວໃຊ້ແຮງກົດໃຫ້ເທົ່າກັນເພື່ອໃຫ້ຊິ້ນຕິດເຂົ້າຫາກັນ 5. ໃຊ້ DAT Thinner (T 559) ເຊັດກາວສ່ວນເກີນອອກ 6. ພັກໄວ້ໃຫ້ກາວເຊັດໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ  ປະລິມານສຸດທິ - 600 Grams                               - 3 Kilograms                            - 12 Kilograms                            - 160 Kilograms ການເກັບຮັກສາ : - ມ້ຽນໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກ - ເກັບໃນທີ່ແຫ້ງແລະເຢັນ ຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍຕົງແລະແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນແລະປະກາຍໄຟ - ອັດຝາໃຫ້ແນ່ນຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ  
 4. ກາວຢາງອະເນກປະສົງ GP LOW VOC New
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ GP LOW VOC
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ GP LOW VOC  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ GP LOW VOC, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ ລາຍລະອຽດ : ແມ່ນກາວອະເນກປະສົງຄຸນນະພາບສູງ ເໝາະສຳລັບການການຕິດໃສ່ພື້ນຜິວຫຼ າກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ໄມ້ກ໋ອກ ໄມ້ໜັງ PVC ພີວີໂຟມປູພົມໂລຫະແລະຄອນກຣີດມີ ປະລິມານສານ VOC ຕ່ຳ ແລະບໍ່ມີໂທລູອີນ ແລະ ຟໍມັນດີໄຮຕໍ່ ເຮັດໃຫ້ເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນໂຄງການອາຄານສີຂຽວ ການປະຍຸກໃຊ້ງານ :  -ລາມິເນດ -ຟໍໄມກ້າ -ໄມ້ -ໄມ້ cork -ຢູພີວີຊີ - ໂລຫະ - ຍາງ -ໜັງ - ພີເອສ - ພີຢູໂຟມ - ຜ້າໃບ - ຄອນກີດ ວິທີການໃຊ້ງານ : 1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງ ແລະປາສະຈາກ ຝຸ່ນ ຄາບໄຂມັນ ນ້ຳມັນ ແລະຈາລະບີ 2. ທາກາວ GP Low VOC ເທິງພື້ນຜິວທັ້ງສອງດ້ານດ້ວຍແປງ ຫຼື ກຽງຢ່າງໃຫ້ທົ່ວ 3. ຖ້າໃຫ້ກາວແຫ້ງປະມານ 7 – 25 ນາທີ ຂຶ້ນກັບສະພາບຮູພຸນຂອງຊິ້ນງານ 4. ປະກົບຊິ້ນງານ ແລ້ວໃຊ້ແຮງກົດໃຫ້ເທົ່າກັນເພື່ອໃຫ້ຊິ້ນຕິດເຂົ້າຫາກັນ 5. ໃຊ້ DAT Thinner (E123) ເຊັດກາວສ່ວນເກີນອອກ 6. ພັກໄວ້ໃຫ້ກາວເຊັດໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ  ປະລິມານສຸດທິ - 600 Grams                               - 3 Kilograms                            - 12 Kilograms                            - 160 Kilograms ການເກັບຮັກສາ : - ມ້ຽນໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກ - ເກັບໃນທີ່ແຫ້ງແລະເຢັນ ຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍຕົງແລະແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນແລະປະກາຍໄຟ - ອັດຝາໃຫ້ແນ່ນຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ  
 5. ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL New
  ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL
  ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL  ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL, ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ, ກາວຊະນິດພົ່ນ, ກາວ ລາຍລະອຽດ : ແມ່ນກາວຢາງພໍລິຄໍໂຣພີນໃນໂຕທຳລະລາຍ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ພົ່ນດ້ວຍປືນພົ່ນກາວ ເໝາະສຳລັບຫຼາກຫຼາຍອຸດສາຫະກຳມີສູດພິເສດທີ່ມີກິ່ນອ່ອນ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ຫຼື ງານທີ່ມີພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດເວລາໃນການເຮັດວຽກ ການປະຍຸກໃຊ້ງານ :  -ລາມິເນດ -ຟໍໄມກ້າ -ໄມ້ -ໄມ້ cork -ຢູພີວີຊີ - ໂລຫະ - ຍາງ -ໜັງ - ພີເອສ - ພີຢູໂຟມ - ຜ້າໃບ - ຄອນກີດ ວິທີການໃຊ້ງານ : 1. ທຳຄວາມສະອ    າດພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງ ແລະປາສະຈາກ ຝຸ່ນ ຄາບໄຂມັນ ນ້ຳມັນ ແລະຈາລະບີ 2. ທາກາວ SP-LS ເທິງພື້ນຜິວທັ້ງສອງດ້ານດ້ວຍແປງ ຫຼື ກຽງຢ່າງໃຫ້ທົ່ວ 3. ຖ້າໃຫ້ກາວແຫ້ງປະມານ 7 – 25 ນາທີ ຂຶ້ນກັບສະພາບຮູພຸນຂອງຊິ້ນງານ 4. ປະກົບຊິ້ນງານ ແລ້ວໃຊ້ແຮງກົດໃຫ້ເທົ່າກັນເພື່ອໃຫ້ຊິ້ນຕິດເຂົ້າຫາກັນ 5. ໃຊ້ DAT Thinner (T599) ເຊັດກາວສ່ວນເກີນອອກ 6. ພັກໄວ້ໃຫ້ກາວເຊັດໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ  ປະລິມານສຸດທິ - 600 Grams                               - 3 Kilograms                            - 12 Kilograms                            - 160 Kilograms ການເກັບຮັກສາ : - ມ້ຽນໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກ - ເກັບໃນທີ່ແຫ້ງແລະເຢັນ ຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍຕົງແລະແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນແລະປະກາຍໄຟ - ອັດຝາໃຫ້ແນ່ນຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ  
 6. ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC New
  ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC
  ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC  ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC, ກາວຊະນິດພົ່ນ, ກາວ  ລາຍລະອຽດ : ແມ່ນກາວຢາງຄຸນນະພາບພຣີມ້ຽມແບບ ສານ VOC ຕ່ຳ ປາສະຈາກໂທລູອີນ ແລະ ຟໍມັນດີໄຮຕ່ຳ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນໂຄງການອາຄານສີຂຽວ ມີແຮງຢຶດສູງ ທົນຄວາມຮ້ອນ ແລະໄດ້ຮັບການອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ ເພື່ອໃຊ້ກັບປືນພົ່ນກາວ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຮັດວຽກພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ການປະຍຸກໃຊ້ງານ :  -ລາມິເນດ -ຟໍໄມກ້າ -ໄມ້ -ໄມ້ cork -ຢູພີວີຊີ - ໂລຫະ -ໜັງ - ຍາງ ວິທີການໃຊ້ງານ : 1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງ ແລະປາສະຈາກ ຝຸ່ນ ຄາບໄຂມັນ ນ້ຳມັນ ແລະຈາລະບີ 2. ທາກາວ SP low VOC ເທິງພື້ນຜິວທັ້ງສອງດ້ານດ້ວຍແປງ ຫຼື ກຽງຢ່າງໃຫ້ທົ່ວ 3. ຖ້າໃຫ້ກາວແຫ້ງປະມານ 7 – 25 ນາທີ ຂຶ້ນກັບສະພາບຮູພຸນຂອງຊິ້ນງານ 4. ປະກົບຊິ້ນງານ ແລ້ວໃຊ້ແຮງກົດໃຫ້ເທົ່າກັນເພື່ອໃຫ້ຊິ້ນຕິດເຂົ້າຫາກັນ 5. ໃຊ້ DAT Thinner (E123)  ເຊັດກາວສ່ວນເກີນອອກ 6. ພັກໄວ້ໃຫ້ກາວເຊັດໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ   
 7. ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SBR Spray New
  ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SBR Spray
  ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SBR Spray  ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SBR Spray, ກາວຊະນິດພົ່ນ, ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ, ກາວ      DAT ມີຄວາມຍິນດີພູມໃຈທີ່ຈະເປີດຕົວກາວ SBR ລຸ້ນລ່າສຸດ ກາວຊະນິດ SP8 ແມ່ນກາວຄຸນນະພາບສູງ ປາສະຈາກສານໂທລູອີນ ກາວເນື້ອແຂງສູງ ຢຶດເກາະວ່ອງໄວເໝາະສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຟີນິເຈີ       SP8 ແມ່ນກາວທີ່ເກີດຈາກຕົວທຳລະລາຍຄຸນນະພາບສູງ ອອກແບບມາເພື່ອຢຶດຕິດກັບພື້ນຜິວຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ ໂຟມ PU, ຜ້າ, ໄມ້, ໜັງ ແລະ ວັດສະດຸອື່ນ ໆ      ສູດສະເພາະຂອງ SP-8 ໄດ້ຮັບການພັດທະນາພ້ອມຄວາມແຂງແຮງ ຖືເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ແລະ ໃນການໃຊ້ເວລາປັບປຸງກະບວນການຜະລິດ ວິທີການໃຊ້ງານ : 1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງ ແລະປາສະຈາກ ຝຸ່ນ ຄາບໄຂມັນ ນ້ຳມັ 2. ທາກາວ SP8 ເທິງພື້ນຜິວທັ້ງສອງດ້ານດ້ວຍແປງ ຫຼື ກຽງຢ່າງໃຫ້ທົ່ວ 3. ຖ້າໃຫ້ກາວແຫ້ງປະມານ 45 ນາທີ 4. ປະກົບຊິ້ນງານ ແລ້ວໃຊ້ແຮງກົດໃຫ້ເທົ່າກັນ 5. ໃຊ້ DAT Thinner ເຊັດກາວສ່ວນເກີນອອກ 6. ພັກໄວ້ໃຫ້ກາວເຊັດໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ  ປະລິມານສຸດທິ : 10 Kg ການເກັບຮັກສາ : ມ້ຽນໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກ ເກັບໃນທີ່ແຫ້ງແລະເຢັນ, ຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍຕົງແລະແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນແລະປະກາຍໄຟ, ອັດຝາໃຫ້ແນ່ນຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ  
 8. ກາວຢາງອະເນກປະສົງງານອຸດສາຫະກຳລາມິເນດ New
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງງານອຸດສາຫະກຳລາມິເນດ
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງງານອຸດສາຫະກຳລາມິເນດ ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງງານອຸດສາຫະກຳລາມິເນດ, ກາວສຳລັບລາມິເນດ      ບໍລິສັດ DAT Adhesives & Sealants  ແມ່ນຜູ້ພັດທະນາແລະຜະລິດກາວໃນການອຸດສາຫະກຳທີ່ມຸ້ງເນັ້ນ ກ່ຽວກັບໂຄງການອາຄານສີຂຽວ ແລະ ການໃຊ້ງານທີ່ປອດໄພຕໍ່ລູກຄ້າ ໄດ້ແກ່ ສູດ Loe VOC,  Low Formaldehyde ແລະ Non-Toluene ໂດຍທາງບໍລິສັດ DAT Adhesives & Sealants ໄດ້ມີທີມງານວິໄຈແລະພັດທະນາຂອງເຮົາ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະແນະນຳຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສຳລັບແຕ່ລະຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຊົມໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ  ກາວຢາງອະເນກປະສົງຊະນິດພົ່ນມີໃຫ້ເລືອກ 3 ສູດ - ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL - ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC - ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SBR SPRAY
 9. ກາວຢາງອະເນກປະສົງສູດໄລ້ກິ່ນ New
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງສູດໄລ້ກິ່ນ
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງສູດໄລ້ກິ່ນ ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ, ກາວຢາງແບບສານລະເຫີຍຕ່ຳສຳລັບເຄື່ອງໜັງ, ກາວຢາງແບບສານລະເຫີຍຕ່ຳ ແມ່ນກາວອະເນກປະສົງຄຸນນະພາບສູງເໝາະສຳລັບຢຶດຕິດກັບພື້ນຜິວໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ໄມ້ກ໋ອກ, ໜັງ PVC ພີວີຊີ ໂຟມປູພົມ ໂລຫະ ແລະຄອນກຣີດ ມີປະລິມານສານ VOC ຕ່ຳ ແລະບໍ່ມີໂທລູອີນ ແລະ ຟໍມັນດີໄຮຕ່ຳ ການປະຍຸກໃຊ້ງານ :  -ລາມິເນດ -ຟໍໄມກ້າ -ໄມ້ -ໄມ້ cork -ຢູພີວີຊີ - ໂລຫະ - ຍາງ -ໜັງ - ພີເອສ - ພີຢູໂຟມ - ຜ້າໃບ - ຄອນກີດ ກຸ່ມກາວທີ່ບໍ່ມີໂທລູອີນ ແລະ ຟໍມັນດີໄຮຕ່ຳ
 10. ກາວຢາງອະເນກປະສົງສຳລັບລາມິເນດ New
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງສຳລັບລາມິເນດ
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງສຳລັບລາມິເນດ ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ ປະເພດໃຊ້ທາສຳລັບລາມິເນດ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງສຳລັບລາມິເນດ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ Dunlop, ກາວຢາງ DAT ກາວຢາງອະເນກປະສົງສຳລັບລາມິເນດ      DAT ກາວຢາງຄຸນນະພາບສູງ ສານລະເຫີຍຕ່ຳ ປາສະຈາກຕົວທຳລະລາຍໂທລູອີນ ເປັນກາວຢາງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະການຊົມໃຊ້ - ຕິດແນ່ນ                  - ທົນທານ             - ປະຢັດເວລາໃນການຕິດຕັ້ງ ການປະຍຸກໃຊ້ງານ :  -ລາມິເນດ -ຟໍໄມກ້າ -ໄມ້ -ໄມ້ cork -ຢູພີວີຊີ - ໂລຫະ - ຍາງ -ໜັງ - ພີເອສ - ພີຢູໂຟມ - ຜ້າໃບ - ຄອນກີດ
 11. ກາວຢາງອະເນກປະສົງຊະນິດພົ່ນ New
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງຊະນິດພົ່ນ
  ກາວຢາງອະເນກປະສົງຊະນິດພົ່ນ ກາວຢາງອະເນກປະສົງສຳລັບໂລຫະ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ ປະເພດໃຊ້ພົ່ນສຳລັບລາມິເນດ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງສຳລັບລາມິເນດ ກາວຢາງອະເນກປະສົງຊະນິດພົ່ນ DAT SP LOW SMELL ແມ່ນກາວຢາງພໍລິຄໍໂລພີນ ໃນຕົວທຳລະລາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ພົ່ນດ້ວຍປືນກາວ ເໝາະສຳລັບອຸດສາຫະກຳຫຼາຍຮູບແບບ ມີສູດພິເສດທີ່ມີກິ່ນອ່ອນ ອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບການໃຊ້ຕິດແຜ່ນລາມິເນດ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນໂຄງການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ຫຼື ວຽກທີ່ມີພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນ ການເຮັດວຽກ ມີໃຫ້ເລືອກ 2 ລຸ້ນ  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ  ກາວຢາງສຳລັບນຳໃຊ້ກັບລາມິເນດ ຊະນິດພົ່ນ ປະກອບມີ - ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL     - ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC    
 12. ກາວຢາງລາມິເນດສູດໄລ້ກິ່ນ New
  ກາວຢາງລາມິເນດສູດໄລ້ກິ່ນ
  ກາວຢາງລາມິເນດສູດໄລ້ກິ່ນ  ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ, ກາວຢາງ DAT, ກາວຢາງ DAT ສຳລັບວຽກໄມ້, ກາວຢາງສຳລັບວຽກໄມ້, ກາວຢາງລາມິເນດສູດໄລ້ກິ່ນ      ກາວຢາງອະເນກປະສົງ ສູດພິເສດທີ່ມີກິ່ນອ່ອນເໝາະສຳລັບນຳໃຊ້ໃນໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດເລື່ອງເວລາ ແລະການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ນອກຈາກນີ້ຍັງເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຍານຍົນ ເບາະ ແລະການປູພື້ນ ແລ້ວຍັງສາມາດຕິດໄວ້ກັບພື້ນຜິວໄດ່ຫຼາຍແບບ ເຊັ່ນ ໄມ້ລາມິເນດ, ໄມ້ກ໋ອກ, ໜັງ, PVC, ພີວິຊີ, ໂຟມ, ພົມ, ໂລຫະ ແລະ ຄອນກຣີດ ເຮັດໃຫ້ເໝາະສຳລັບນຳໃຊ້ໃນໂຄງການອາຄານສີຂຽວ  - ກຸ່ມກາວສູດພິເສດທີ່ມີກິ່ນອ່ອນ