ກາວຢາງອະເນກປະສົງ

ກາວຢາງອະເນກປະສົງ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ກາວຢາງອະເນກປະສົງ
ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ 
         ບໍລິສັດ DAT Adhesives & Sealants ໄດ້ເປີດຕົວໃນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2017  ແມ່ນຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດກາວໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳທີ່ມຸ່ງເນັ້ນກ່ຽວກັບໂຄງການອາຄານສີຂຽວ ແລະ ການຊົມໃຊ້ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຕໍ່ລູກຄ້າ ໄດ້ແກ່ ສູດ Low VOC , Low Formaldehyde ແລະ Non-Toluene ໂດຍທາງບໍລິສັດ DAT Adhesives & Sealants ໄດ້ມີຄະນະວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຂອງພວກເຮົາ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແນະນຳຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສຳລັບແຕ່ລະຄວາມຕ້ອງການ ໃນການນຳໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ 


ກາວຢາງອະເນກປະສົງ ກາວຢາງຊະນິດລະລາຍຕົວທຳລະລາຍ ສຳລັບນຳໃຊ້ກັບໄມ້ ຊະນິດໃຊ້ທາ ປະກອບມີ


- ກາວຢາງອະເນກປະສົງ DAT LP LOW SMELL    
- ກາວຢາງອະເນກປະສົງ LP Low VOC
- ກາວຢາງອະເນກປະສົງ GP LOW VOC
- ກາວຢາງອະເນກປະສົງ DAT GP-LOW SMELL

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

DAT 
ກາວ & ສານຜະນຶກ
ກາວຢາງປາສະຈາກໂທລູອີນ
ກາວຢາງປາສະຈາກສານລະເຫີຍ
ກາວຢາງແບບແຫຼວ
ກາວຢາງໂພລິຢູຣີເທນ
ກາວຢາງບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ຂິວ
ກາວຢາງ
ກາວຢາງ DIY
ກາວໄພເມີ
ພະລັງຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຊີກາວຢາງ

ກ່ຽວກັບ DAT
ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສົມບູນແບບ
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ    

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ດັນລັອບ ແອດຮີຊີບ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ຜະລິດກາວຢາງສະມັດຖະນະສູງ ທົນທານ ເໝາະກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາເຮັດວິໄຈຢ່າງທຸ່ມເທ ແລະມີປະສິດທິພາບ ທີມພັດທະນາຂອງເຮົາຍັງສາມາດຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອີກດ້ວຍ

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຜະລິດກາວຢາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ປາສະຈາກສານຟໍມັລດີໄຮ ຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ແລະກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ