ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC

ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC 
ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC, ກາວຊະນິດພົ່ນ, ກາວ 
ລາຍລະອຽດ : ແມ່ນກາວຢາງຄຸນນະພາບພຣີມ້ຽມແບບ ສານ VOC ຕ່ຳ ປາສະຈາກໂທລູອີນ ແລະ ຟໍມັນດີໄຮຕ່ຳ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນໂຄງການອາຄານສີຂຽວ ມີແຮງຢຶດສູງ ທົນຄວາມຮ້ອນ ແລະໄດ້ຮັບການອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ ເພື່ອໃຊ້ກັບປືນພົ່ນກາວ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຮັດວຽກພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ : 
-ລາມິເນດ
-ຟໍໄມກ້າ
-ໄມ້
-ໄມ້ cork
-ຢູພີວີຊີ
- ໂລຫະ
-ໜັງ
- ຍາງ

ວິທີການໃຊ້ງານ :
1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງ ແລະປາສະຈາກ ຝຸ່ນ ຄາບໄຂມັນ ນ້ຳມັນ ແລະຈາລະບີ
2. ທາກາວ SP low VOC ເທິງພື້ນຜິວທັ້ງສອງດ້ານດ້ວຍແປງ ຫຼື ກຽງຢ່າງໃຫ້ທົ່ວ
3. ຖ້າໃຫ້ກາວແຫ້ງປະມານ 7 – 25 ນາທີ ຂຶ້ນກັບສະພາບຮູພຸນຂອງຊິ້ນງານ
4. ປະກົບຊິ້ນງານ ແລ້ວໃຊ້ແຮງກົດໃຫ້ເທົ່າກັນເພື່ອໃຫ້ຊິ້ນຕິດເຂົ້າຫາກັນ
5. ໃຊ້ DAT Thinner (E123)  ເຊັດກາວສ່ວນເກີນອອກ
6. ພັກໄວ້ໃຫ້ກາວເຊັດໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ 
 

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

DAT 
ກາວ & ສານຜະນຶກ
ກາວຢາງປາສະຈາກໂທລູອີນ
ກາວຢາງປາສະຈາກສານລະເຫີຍ
ກາວຢາງແບບແຫຼວ
ກາວຢາງໂພລິຢູຣີເທນ
ກາວຢາງບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ຂິວ
ກາວຢາງ
ກາວຢາງ DIY
ກາວໄພເມີ
ພະລັງຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຊີກາວຢາງ

ກ່ຽວກັບ DAT
ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສົມບູນແບບ
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ    

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ດັນລັອບ ແອດຮີຊີບ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ຜະລິດກາວຢາງສະມັດຖະນະສູງ ທົນທານ ເໝາະກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາເຮັດວິໄຈຢ່າງທຸ່ມເທ ແລະມີປະສິດທິພາບ ທີມພັດທະນາຂອງເຮົາຍັງສາມາດຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອີກດ້ວຍ

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຜະລິດກາວຢາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ປາສະຈາກສານຟໍມັລດີໄຮ ຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ແລະກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ