ກາວຢາງອະເນກປະສົງສູດໄລ້ກິ່ນ

ກາວຢາງອະເນກປະສົງສູດໄລ້ກິ່ນ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ກາວຢາງອະເນກປະສົງສູດໄລ້ກິ່ນ
ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ, ກາວຢາງແບບສານລະເຫີຍຕ່ຳສຳລັບເຄື່ອງໜັງ, ກາວຢາງແບບສານລະເຫີຍຕ່ຳ
ແມ່ນກາວອະເນກປະສົງຄຸນນະພາບສູງເໝາະສຳລັບຢຶດຕິດກັບພື້ນຜິວໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ໄມ້ກ໋ອກ, ໜັງ PVC ພີວີຊີ ໂຟມປູພົມ ໂລຫະ ແລະຄອນກຣີດ ມີປະລິມານສານ VOC ຕ່ຳ ແລະບໍ່ມີໂທລູອີນ ແລະ ຟໍມັນດີໄຮຕ່ຳ

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ : 
-ລາມິເນດ
-ຟໍໄມກ້າ
-ໄມ້
-ໄມ້ cork
-ຢູພີວີຊີ
- ໂລຫະ
- ຍາງ
-ໜັງ
- ພີເອສ
- ພີຢູໂຟມ
- ຜ້າໃບ
- ຄອນກີດ

ກຸ່ມກາວທີ່ບໍ່ມີໂທລູອີນ ແລະ ຟໍມັນດີໄຮຕ່ຳ

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

DAT 
ກາວ & ສານຜະນຶກ
ກາວຢາງປາສະຈາກໂທລູອີນ
ກາວຢາງປາສະຈາກສານລະເຫີຍ
ກາວຢາງແບບແຫຼວ
ກາວຢາງໂພລິຢູຣີເທນ
ກາວຢາງບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ຂິວ
ກາວຢາງ
ກາວຢາງ DIY
ກາວໄພເມີ
ພະລັງຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຊີກາວຢາງ

ກ່ຽວກັບ DAT
ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສົມບູນແບບ
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ    

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ດັນລັອບ ແອດຮີຊີບ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ຜະລິດກາວຢາງສະມັດຖະນະສູງ ທົນທານ ເໝາະກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາເຮັດວິໄຈຢ່າງທຸ່ມເທ ແລະມີປະສິດທິພາບ ທີມພັດທະນາຂອງເຮົາຍັງສາມາດຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອີກດ້ວຍ

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຜະລິດກາວຢາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ປາສະຈາກສານຟໍມັລດີໄຮ ຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ແລະກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ