ກາວຢາງອະເນກປະສົງຊະນິດພົ່ນ

ກາວຢາງອະເນກປະສົງຊະນິດພົ່ນ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ກາວຢາງອະເນກປະສົງຊະນິດພົ່ນ
ກາວຢາງອະເນກປະສົງສຳລັບໂລຫະ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ ປະເພດໃຊ້ພົ່ນສຳລັບລາມິເນດ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງສຳລັບລາມິເນດ
ກາວຢາງອະເນກປະສົງຊະນິດພົ່ນ
DAT SP LOW SMELL ແມ່ນກາວຢາງພໍລິຄໍໂລພີນ ໃນຕົວທຳລະລາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ພົ່ນດ້ວຍປືນກາວ ເໝາະສຳລັບອຸດສາຫະກຳຫຼາຍຮູບແບບ ມີສູດພິເສດທີ່ມີກິ່ນອ່ອນ ອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບການໃຊ້ຕິດແຜ່ນລາມິເນດ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນໂຄງການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ຫຼື ວຽກທີ່ມີພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນ

ການເຮັດວຽກ ມີໃຫ້ເລືອກ 2 ລຸ້ນ 
ກາວຢາງອະເນກປະສົງ  ກາວຢາງສຳລັບນຳໃຊ້ກັບລາມິເນດ ຊະນິດພົ່ນ ປະກອບມີ


- ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL    
- ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC    

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

DAT 
ກາວ & ສານຜະນຶກ
ກາວຢາງປາສະຈາກໂທລູອີນ
ກາວຢາງປາສະຈາກສານລະເຫີຍ
ກາວຢາງແບບແຫຼວ
ກາວຢາງໂພລິຢູຣີເທນ
ກາວຢາງບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ຂິວ
ກາວຢາງ
ກາວຢາງ DIY
ກາວໄພເມີ
ພະລັງຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຊີກາວຢາງ

ກ່ຽວກັບ DAT
ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສົມບູນແບບ
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ    

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ດັນລັອບ ແອດຮີຊີບ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ຜະລິດກາວຢາງສະມັດຖະນະສູງ ທົນທານ ເໝາະກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາເຮັດວິໄຈຢ່າງທຸ່ມເທ ແລະມີປະສິດທິພາບ ທີມພັດທະນາຂອງເຮົາຍັງສາມາດຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອີກດ້ວຍ

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຜະລິດກາວຢາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ປາສະຈາກສານຟໍມັລດີໄຮ ຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ແລະກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ