ກາວຢາງອະເນກປະສົງງານອຸດສາຫະກຳລາມິເນດ

ກາວຢາງອະເນກປະສົງງານອຸດສາຫະກຳລາມິເນດ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ກາວຢາງອະເນກປະສົງງານອຸດສາຫະກຳລາມິເນດ
ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງງານອຸດສາຫະກຳລາມິເນດ, ກາວສຳລັບລາມິເນດ
     ບໍລິສັດ DAT Adhesives & Sealants  ແມ່ນຜູ້ພັດທະນາແລະຜະລິດກາວໃນການອຸດສາຫະກຳທີ່ມຸ້ງເນັ້ນ ກ່ຽວກັບໂຄງການອາຄານສີຂຽວ ແລະ ການໃຊ້ງານທີ່ປອດໄພຕໍ່ລູກຄ້າ ໄດ້ແກ່ ສູດ Loe VOC,  Low Formaldehyde ແລະ Non-Toluene ໂດຍທາງບໍລິສັດ DAT Adhesives & Sealants ໄດ້ມີທີມງານວິໄຈແລະພັດທະນາຂອງເຮົາ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະແນະນຳຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສຳລັບແຕ່ລະຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຊົມໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ 

ກາວຢາງອະເນກປະສົງຊະນິດພົ່ນມີໃຫ້ເລືອກ 3 ສູດ


- ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL
- ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SP Low VOC
- ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ SBR SPRAY

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

DAT 
ກາວ & ສານຜະນຶກ
ກາວຢາງປາສະຈາກໂທລູອີນ
ກາວຢາງປາສະຈາກສານລະເຫີຍ
ກາວຢາງແບບແຫຼວ
ກາວຢາງໂພລິຢູຣີເທນ
ກາວຢາງບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ຂິວ
ກາວຢາງ
ກາວຢາງ DIY
ກາວໄພເມີ
ພະລັງຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຊີກາວຢາງ

ກ່ຽວກັບ DAT
ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສົມບູນແບບ
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ    

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ດັນລັອບ ແອດຮີຊີບ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ຜະລິດກາວຢາງສະມັດຖະນະສູງ ທົນທານ ເໝາະກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາເຮັດວິໄຈຢ່າງທຸ່ມເທ ແລະມີປະສິດທິພາບ ທີມພັດທະນາຂອງເຮົາຍັງສາມາດຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອີກດ້ວຍ

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຜະລິດກາວຢາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ປາສະຈາກສານຟໍມັລດີໄຮ ຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ແລະກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ