ກາວຢາງລາມິເນດສູດໄລ້ກິ່ນ

ກາວຢາງລາມິເນດສູດໄລ້ກິ່ນ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ກາວຢາງລາມິເນດສູດໄລ້ກິ່ນ 
ກາວຢາງອະເນກປະສົງ, ກາວຢາງ, ກາວຢາງ DAT, ກາວຢາງ DAT ສຳລັບວຽກໄມ້, ກາວຢາງສຳລັບວຽກໄມ້, ກາວຢາງລາມິເນດສູດໄລ້ກິ່ນ
     ກາວຢາງອະເນກປະສົງ ສູດພິເສດທີ່ມີກິ່ນອ່ອນເໝາະສຳລັບນຳໃຊ້ໃນໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດເລື່ອງເວລາ ແລະການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ນອກຈາກນີ້ຍັງເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຍານຍົນ ເບາະ ແລະການປູພື້ນ ແລ້ວຍັງສາມາດຕິດໄວ້ກັບພື້ນຜິວໄດ່ຫຼາຍແບບ ເຊັ່ນ ໄມ້ລາມິເນດ, ໄມ້ກ໋ອກ, ໜັງ, PVC, ພີວິຊີ, ໂຟມ, ພົມ, ໂລຫະ ແລະ ຄອນກຣີດ ເຮັດໃຫ້ເໝາະສຳລັບນຳໃຊ້ໃນໂຄງການອາຄານສີຂຽວ 

- ກຸ່ມກາວສູດພິເສດທີ່ມີກິ່ນອ່ອນ

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

DAT 
ກາວ & ສານຜະນຶກ
ກາວຢາງປາສະຈາກໂທລູອີນ
ກາວຢາງປາສະຈາກສານລະເຫີຍ
ກາວຢາງແບບແຫຼວ
ກາວຢາງໂພລິຢູຣີເທນ
ກາວຢາງບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ຂິວ
ກາວຢາງ
ກາວຢາງ DIY
ກາວໄພເມີ
ພະລັງຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຊີກາວຢາງ

ກ່ຽວກັບ DAT
ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສົມບູນແບບ
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ    

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ດັນລັອບ ແອດຮີຊີບ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ຜະລິດກາວຢາງສະມັດຖະນະສູງ ທົນທານ ເໝາະກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາເຮັດວິໄຈຢ່າງທຸ່ມເທ ແລະມີປະສິດທິພາບ ທີມພັດທະນາຂອງເຮົາຍັງສາມາດຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອີກດ້ວຍ

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຜະລິດກາວຢາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ປາສະຈາກສານຟໍມັລດີໄຮ ຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ແລະກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ