ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL

ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL 
ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ DAT SP LOW SMELL, ກາວຊະນິດພົ່ນອະເນກປະສົງ, ກາວຊະນິດພົ່ນ, ກາວ
ລາຍລະອຽດ : ແມ່ນກາວຢາງພໍລິຄໍໂຣພີນໃນໂຕທຳລະລາຍ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ພົ່ນດ້ວຍປືນພົ່ນກາວ ເໝາະສຳລັບຫຼາກຫຼາຍອຸດສາຫະກຳມີສູດພິເສດທີ່ມີກິ່ນອ່ອນ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ຫຼື ງານທີ່ມີພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດເວລາໃນການເຮັດວຽກ

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ : 
-ລາມິເນດ
-ຟໍໄມກ້າ
-ໄມ້
-ໄມ້ cork
-ຢູພີວີຊີ
- ໂລຫະ
- ຍາງ
-ໜັງ
- ພີເອສ
- ພີຢູໂຟມ
- ຜ້າໃບ
- ຄອນກີດ

ວິທີການໃຊ້ງານ :
1. ທຳຄວາມສະອ    າດພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງ ແລະປາສະຈາກ ຝຸ່ນ ຄາບໄຂມັນ ນ້ຳມັນ ແລະຈາລະບີ
2. ທາກາວ SP-LS ເທິງພື້ນຜິວທັ້ງສອງດ້ານດ້ວຍແປງ ຫຼື ກຽງຢ່າງໃຫ້ທົ່ວ
3. ຖ້າໃຫ້ກາວແຫ້ງປະມານ 7 – 25 ນາທີ ຂຶ້ນກັບສະພາບຮູພຸນຂອງຊິ້ນງານ
4. ປະກົບຊິ້ນງານ ແລ້ວໃຊ້ແຮງກົດໃຫ້ເທົ່າກັນເພື່ອໃຫ້ຊິ້ນຕິດເຂົ້າຫາກັນ
5. ໃຊ້ DAT Thinner (T599) ເຊັດກາວສ່ວນເກີນອອກ
6. ພັກໄວ້ໃຫ້ກາວເຊັດໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ 

ປະລິມານສຸດທິ
- 600 Grams                              
- 3 Kilograms                           
- 12 Kilograms                           
- 160 Kilograms

ການເກັບຮັກສາ :
- ມ້ຽນໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກ
- ເກັບໃນທີ່ແຫ້ງແລະເຢັນ ຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍຕົງແລະແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນແລະປະກາຍໄຟ
- ອັດຝາໃຫ້ແນ່ນຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ
 

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

DAT 
ກາວ & ສານຜະນຶກ
ກາວຢາງປາສະຈາກໂທລູອີນ
ກາວຢາງປາສະຈາກສານລະເຫີຍ
ກາວຢາງແບບແຫຼວ
ກາວຢາງໂພລິຢູຣີເທນ
ກາວຢາງບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ຂິວ
ກາວຢາງ
ກາວຢາງ DIY
ກາວໄພເມີ
ພະລັງຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຊີກາວຢາງ

ກ່ຽວກັບ DAT
ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສົມບູນແບບ
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ    

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ດັນລັອບ ແອດຮີຊີບ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ຜະລິດກາວຢາງສະມັດຖະນະສູງ ທົນທານ ເໝາະກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາເຮັດວິໄຈຢ່າງທຸ່ມເທ ແລະມີປະສິດທິພາບ ທີມພັດທະນາຂອງເຮົາຍັງສາມາດຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອີກດ້ວຍ

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຜະລິດກາວຢາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ປາສະຈາກສານຟໍມັລດີໄຮ ຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ແລະກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ